Yahoo! 奇摩 Services

Yahoo! 奇摩 Search

Yahoo! 奇摩 Search
韓國站^ 旺角兆萬中心二樓220

訂閱商品情報 (每天) 韓國站^ 旺角兆萬中心二樓220 店長:pingkooshop

新增交收中心:旺角兆萬中心二樓220號舖~韓國站~本店貨品正宗韓國直飛進口(現貨)不用等等~客戶只要入好款後即日可以寄出/ 臉交/ 店鋪自取。全店全是現貨,不用浪費時間等,等到又未必有貨,費時失時哦~購物滿三件正價品即可享有9折優惠)***特價品除外 本店可收 EPS/VISA/現金

雜貨小花 ^_^ 巳停止去 T M 臉交~  

      交收方法: 平郵/ 店鋪自取/ 銅鑼灣or旺角MTR臉交~~~

議價者請勿進,唔啱你架~

全部現貨全部o係香港唔使等!!令你網上購物更放心          

臉交時間:

旺角MTR交收時間: 星期一 至五 (下午6:15-7:30)

銅鑼灣MTR交收時間: 星期一至五 (下午3:30-6:00)

新增交收中心

地址 : 旺角兆萬中心/ REDMALL銅鑼灣店

 請客戶先下BID便會即日結標--- 第二天再去取貨!!!!簡單快捷 ~

 注意 : 如到旺角交收中心取貨預早1天通知取貨時間避免令貴白走一趟!! 

**(只要客戶下bid 本店即提早結標 加快成交時間)係現貨便可以即日交收~唔駛等等等...

(²{³fM)Áú¢X꥿«~ ROMANE  merci la vie «¬®æ Âê¢XÍ key ring Âê¢Xͦ© ¥զâ ­¸¾¡Ò ¡ÂS»ù$99(²{³f)Áú¢XêROMANE merci la vie «¬®æ ÅK¶ð  key ring Âê¢Xͦ© ¶¦â ¡ÂS»ù $99 ­ì¥]¸˲¢X(²{³f)Áú¢Xê ICONIC sweet holder fairy  ¥i¡PR¤p¥P¤kFAIRY  ¤â¾?ó ©Ùmon ¹q¸Ü¡Ò(²{³f)Áú¢XêAfrocat ¹q¸Ü¡Ò ¥i²M¼ä MON ³nºøºø ¶W¥i¡PR ¤p®a¿ß ¢Xئâ matryoshka ¡ÂS»ù38(²{³fM)Áú¢X꥿«~ JETOY Princess Ice ¤½¥D ¿ß ¥ßÅé 3D ¹q¸Ü¡Ò ¥iÀ¿mon ¡P|¡Âw²´ ¡ÂS»ù40(²{³f)Áú¢XêMonopoly MELLOW FRIENDS ¦¶¥j¤O ª£eµ Mp3¶½u¾¹ ¦¬¡ÂǾ¹ Ipod MP4¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xê monopoly roll friends brownie mp3 ½u ¡Â»¬õ¦â ª¡Âª¡Â MP3 ¦¬¡ÂǾ¹ ¡ÂS»ù35(²{³f)Áú¢Xê¶i¤fMonopoly Roll friends Browine ª¡Âª¡Â ¥զâ MP3 ¦յ©½u ¦¬¡ÂǾ¹ ¡ÂS»ù $35(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f DONBOOK My Bankbook ¡¡Óڪº¦sºP¿ú¥] -²L¡Â»¬õ¦â ªþ²{ª¡Òï¤@¥»

(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f tomorrow CANVAS STICKER J3 ¤k«Ä ³¾Ţ ª´ºÀ ¥¬­¡Ó ¹q¸Ü ¶K¡ÂÈ(²{³f)Áú¢Xê¶i¤fMONOPOLY VERY BERRYDeco Sticker ³z©ú¡ÂÁ¤޶K¡ÂÈ ¸˹¢¶K¡ÂȲÕ 1®M7¡Ói(²{³f)Áú¢XêMONOPOLY PICO CHOCO Deco Sticker ³z©ú¡ÂÁ¤޶K ¸˹¢¶K¡ÂȲÕ 1®M7¡Ói(²{³f)Áú¢Xê¶i¤fGMZ Deco Pack Simple INDEX ²Ÿ¹ ¤é¢XO¥» ¸˹¢¶K¡ÂȲÕ ¤@®M4¡Ói(²{³f)Áú¢Xê ¥i¡PR¤p©f ªáÃä ¥ؿý ¶l²¼ Äá¼v ¼g¡Âu ¥]¸Ë ¸˹¢ ¤é¢XO ¡ÂȶK ¤@®M20¡Ói ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢X꥿«~ JETOY CHOOCHOO STICKER PACK Pink ¶K¡ÂÈ PVC ¤@®M8¡Ói ¢Xe¶K¡ÂȮM(²{³f)Áú¢X꯸ Áú¢XêPULPLE ½¹½ºµ² µ¡P¡Óa ¶Wè¢X ¶K¡ÂÈ ¸˹¢ ¥]¸Ë ¡¡Óª« ¡Âd¨¥ ¡ÂȶK ¡ÂS»ù49(²{³f)Áú¢Xê¶i¤fICONIC  Iconic deco tape - Paris ¸˹¢ ¤é¢XO «H«ʫH¡ÂÈ ¥]¸Ë ¡¡Óª« ¡ÂȶK(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f ICONIC Design Tape ¸˹¢ ¤é¢XO ³z©ú ½¦¡ÂÈ ¶K¡ÂÈ Friends ¤@¨¡ҡÂS»ù$25

(²{³f)Áú¢Xê ³̷s JETOY ´˪L¤¤ªº JEWELRY ¶¥դj²´¿ß 20­¶ A4 ³z©ú FILE ¡ÂS»ù69(²{³f)Áú¢Xê JETOY choo choo MINI PLANNER ¤j²´ ¶¿ß GAMI ¢XO¨ƥ» ¦æµ{¥» ¡ÂS»ù 39(²{³fM)Áú¢Xê JETOY choo choo MINI PLANNER ¤j²´ ¥տß  ¢XO¨ƥ» ¦æµ{¥» ¡ÂS»ù 3939(²{³f)Áú¢XêJETOY Dreamer name tag ver2GAMI ¤â³U¡Ó¾¹¢ ¸ê®Æ ¦æ¡¡Óõ¦WµP ¤K¹F³q®M ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢XêJETOY Dreamer name tag ver2 DORA ¤â³U¡Ó¾¹¢ ¸ê®Æ ¦æ¡¡Óõ¦WµP ¤K¹F³q®M ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢XêJETOY Dreamer name tag ver2Cookie ¤â³U¡Ó¾¹¢ ¸ê®Æ ¦æ¡¡Óõ¦WµP ¤K¹F³q®M ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢XêJETOY¹q¸Ü¡Ò ¥զâ¬۾¡ҡÒCHOO CHOO NECK STRAP ¿߫} LOMO ¥i¡Ó¾¶W¡ÂS»ù

(²{³f¼ö½æ)Áú¢X꥿«~ Afrocat masking tape 01´Ú ªiÂI ®æ¥J ªáÃä ¬ۨ¤¶K ¶K¡ÂÈ 1²¢X27¡Ói(²{³f)Áú¢X꥿«~MONOPOLY schooling note mini Special party³æ¦æ¢XO¨Æï ¢Xe PVC «O˜ÝM(²{³f)Áú¢X꥿«~ MONOPOLY schooling note mini TOGETHER ³æ¦æ¢XO¨Æï ¢Xe PVC «O˜ÝM(²{³f )Áú¢Xê Monopoly To make Plans ver4 ¢XØ ¥Ö ®ѮM ¤é¢XO ¢XO¨Æ ¡ÂS»ù$148(²{³f¼ö½æ)Áú¢Xêpopup happy birthday card 2¼h¥ͤé ÂøªG³J¿| ¥ßÅé¥ͤéÍü ¡ÂS»ù35(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f DDUNG MINI LOVE CARD ¤߷NÍü ¤Q¡Ói ¤£VQ­Ó «H«Ê ¤@®M ¡ÂS»ù59(²{³f¼ö½æ)Áú¢Xêpopup happy birthday card chocolate ¦¶¥j¤O ¥ßÅé¥ͤéÍü ¡ÂS»ù35

(²{³f)Áú¢XêTHEHAKI memo¡Óo¡PN ¤â«ü´Ú ø¤å¦r ª� ¿߫} ¡Âȱø «K¡Óø¡ÂÈ «K¡Óø¶K ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xê3al cocoro post it ¥i¡PR«½«½ ¤k«Ä memo¶K ¦@80¡Ói ¡ÂS»ù$30(²{³f)Áú¢X꥿«~ JETOY CHOOCHOO STICKER PACK Pink ¶K¡ÂÈ PVC ¤@®M8¡Ói ¢Xe¶K¡ÂȮM(²{³f)Áú¢X꥿«~ JETOY CHOOCHOO STICKER PACK Mint ¶K¡ÂÈ PVC ¤@®M8¡Ói ¢Xe¶K¡ÂȮM(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f JETOY ¡Ps´ÚJOOZOO INDEX STICKER ¡Â»¦â ¶K¡ÂÈ ¤é¢XO ¸˹¢ ¤@®M¤G¡Ói(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f bbongs story ¥­ÀY¸Ë ¤p¤k«Ä ª� ³z©ú ¤é¢XO¸˹¢ ¶K¡ÂȤ@®M3 ¤j¡Ói ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢X꥿«~ JETOY CHOOCHOO STICKER PACK Zoo ¶K¡ÂÈ PVC ¤@®M8¡Ói ¢Xe¶K¡ÂȮM(²{³f)Áú¢Xê ¥i¡PR¤p©f ªáÃä ¥ؿý ¶l²¼ Äá¼v ¼g¡Âu ¥]¸Ë ¸˹¢ ¤é¢XO ¡ÂȶK ¤@®M20¡Ói ¡ÂS»ù

(²{³f)Áú¢XêDoma Camera strap LACE ¤£´¥¬ ¥֭² ³æÃè¤ϥú ¬۾¡ҡÓa LOMO ¡ÂS»ù275(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f Camera starp ¤£´¥¬ ¡Â»¦ⶡ Äá¼v ¥֭² ³æÃè ¡Ó¾ÀV ¬۾¡ҡÓa LOMO ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f Ailes (French)¤£´¥¬ ¥֭² Äá¼v ¥֭² ³æÃè ¡Ó¾ÀV ¬۾¡ҡÓa LOMO ¡ÂS»ù179(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f Camera starp¤£´¥¬ ºñ¦â Äá¼v ¥֭² ³æÃè ¡Ó¾ÀV ¬۾¡ҡÓa LOMO ¡ÂS»ù130(²{³f)Áú¢Xê dburger Making Memories Bag ¢Xئâ ¬۾¡ҡÓM¥£^U³sµáªL³U Lomo ¡ÂS»ù$ 259(²{³f)Áú¢Xê¶i¤f PPNBB ¶l¥] WINE ¬۾¡Ò³U Camera ipod MP3 ¦h¤u¡Âà³U ¶W¡ÂS»ù158(²{³f)Áú¢Xêmonopoly camera case ¼ƽX ¬۾¡Ò®M lomo ¬۾¡Ò³U ¥ֽè ¥զ⠡»¬õ¦â ¡ÂS»ù199(²{³f)Áú¢XêREDCLOUDY camera case ¬õ¥զâ ¬۾¡Ò³U ¤p¤â³U LOMO DC ¦X¥Î ¢Xe¡¡Ó²¢X

(²{³f)Áú¢XêMINI JOURNEY Ver2 ¥é¥Ö ¡PN¤j¡¡ÓQ Å@¡PӮM ¦¶¥j¤O¦â ¢XeMEMO ¡ÂS»ù138(²{³f)Áú¢Xêmonopoly minijourney ¥ֽè ÅK¶ðÅ@¡PӮM ¬õ¦â ¦³µ¡¡Ó¦ì Íü¦ì ­ì¸˶i¤f ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xêmonopoly minijourney ¥ֽè ÅK¶ðÅ@¡PӮM ®ç¬õ¦â ¦³µ¡¡Ó¦ì Íü¦ì ­ì¸˶i¤f ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xêmonopoly minijourney ¥ֽè ÅK¶ðÅ@¡PӮM ¢Xئâ ¦³µ¡¡Ó¦ì Íü¦ì ­ì¸˶i¤f ¡ÂS»ù(²{³f)Áú¢Xê¶i¤fAFROCAT DIY ¤p¥ըß LET GET TOGETHER ¶PÍü ¸˹¢ ¦L³¹ ¡ÂS»ù49(²{³f)Áú¢X꥿«~ afrocat ¥i¡PR «Xù´µ«½«½ GOOD LUCK ¦L³¹ ³s²¢X Stamp ¤@­Ó ¡ÂS»ù49(²{³f)Áú¢Xê7321 Le Petit Prince 09¦~³̷s´Ú NEWLY ¤p¤ý¤l µ¡±³U Pencil Case ¡ÂS»ù89(²{³fM) Áú¢Xê7321 Alice in Wonderland ¤é¢XOµ{ ¦æµ{¾ä ¢XeA-Z¦L³¹ ¦Lªd ®ѱa ¡ÂS»ù199

商品搜尋

關鍵字

沒有設定拍賣底價

有直接購買價

商品分類

最新消息

新增交收中心:旺角兆萬中心二樓220號舖~雜貨小花/韓國站~本店貨品正宗韓國直飛進口(現貨)不用等等~客戶只要入好款後即日可以寄出/ 臉交/ 店鋪自取。全店全是現貨,不用浪費時間等,等到又未必有貨,費時失時哦~購物滿三件正價品即可享有9折優惠)***特價品除外

沒有任何項目。

**實店經營 信心之選****

全部現貨全部o係香港唔使等!!令你網上購物更放心  

本店有多個方法可順利交收貨品~

1. 平郵 (可合併運費)/ 快 (全港最快順豐公司)

2. 只限 銅鑼灣 / 油麻地 MTR 臉交

(請客戶看以下時段交收)星期日不設臉交!!!!

3. 到店鋪取貨 銅鑼灣店  12:00-9:00 (星期一至六 )及星期日2:00-9:00

旺角店  2:00-10:30 (星期一至日)   

臉交時間

油麻地MTR交收時間: 星期一至五 (下午6:00-7:30)

星期六 建議客人到店鋪自取, 因星期六太忙了~

銅鑼灣MTR交收時間: 星期一至五 (下午3:30-6:00)

新增店鋪交收(右上角巳有門市地址)

銅鑼灣/旺角 請客戶先下BID再去取貨~

注意 : 旺角交收中心取貨預早1天通知取貨時間避免令貴客白走一趟!!

贈品預覽

關閉

GIFT_DESC

GIFT_NAME

Copyright © 2017 Yahoo! Hong Kong Limited. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載 授權代理商 | 重要法律資料 | 私隱政策 | 購物私隱政策 | 服務條款 | 拍賣服務條款